Vizyon

AKA, Anadolu kültür varlıkları ile ilgili sorunları bilimselliğe dayalı yöntemlerle çözen, kültürel mirasına sahip çıkan, kültür değerlerinin bilincine varan, onları koruyan; erdemli, bilinçli bir kültür toplumunun oluşumuna katkıda bulunmayı hedefler.
Kurumsal