Misyon

Türkiye, dünyanın kültürel anlamda en zengin ülkelerinin başında gelmektedir. Anadolu topraklarının altında ve üstündeki tüm kültür varlıklarımızın, geleneklerimizin; tanınmasına, korunmasına, bozulmasının önlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu birikim ve zenginliğin, yurt içinde korunarak başka kültürlerin insanlarına doğru içerik, yöntem ve enstrümanlarla tanıtılması özlenen bir durumdur.

AKA Anadolu Kültür Akademisi Derneği;
  • Korunması gerekli tüm kültür varlıklarının; muhafazası, bakımı, onarımı, restorasyonu, kullanımı, teşhiri ve tanıtılması konularında faaliyette bulunmak; bu konudaki çalışmaları özendirmek, yönlendirmek, eylem planları hazırlamak ve bunların uygulanmasını sağlamak;
  • Kültürel mirasımızın korunması, yaşatılması, gelecek kuşaklara doğru biçimde aktarılması ve tanıtılması için kültür politikalarına katkıda bulunmak;
  • Kültürel mirasımızın korunmasındaki sorunları çözümleyici çalışmalar yapmak, Anadolu kültürlerini iyi bilen kuşaklar yetişmesine katkıda bulunmak ve kültür varlıklarının doğru tanıtımını sağlamak misyonunu benimsemiştir.
Kurumsal