Başkanın Mesajı

Sitemizde olduğunuza göre bizimle aynı amacı paylaşıyorsunuz demektir. Bundan dolayı sizi kutlarız. Amacımız; Anadolu Kültür Varlıklarının korunması, yaşatılması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara doğru biçimde aktarılması için etkin çalışmalar yapmak, kültür politikalarına katkıda bulunmaktır. Bu maksatla derneğimizi konuya gönül vermiş bilgi ve imkanlarını bizlerle paylaşan değerli dostlarımız ve akademisyenler ile birlikte 2005 yılında kurmuş bulunuyoruz.

Vizyonumuz ve misyonumuz sitemizde görülecektir. Ayrıca bugüne kadar yapılan çalışmalar, projeler ve yayınlarımız da sitemizde yer almaktadır. Yapılanlar önemli fakat yeterli değildir. Anadolu topraklarımızın zengin ve çeşitli Kültür Varlıkları göz önüne alındığı ve yıllardır değerli eserlerimizin yurt dışına kaçırıldığı, bilinçsizce tahrip edildiği düşünüldüğü takdirde yapılması gereken daha çok işimiz vardır. Ancak öncelikle toplumda bilinç ve duyarlılığın geliştirilmesi lazımdır. Bütün bunları Devletten beklemenin doğru olmadığına her vatandaşın elini taşın altına koyarak sorumluluk alması ve katkıda bulunması gerektiğine inanıyoruz.

İşte bu nedenle sitemize girdiğiniz, amacımızı paylaştığınız için sizi kutluyoruz.

Katılımınız ve desteğinizle daha güçlü olacağız.

Hoş geldiniz!

Turgut Tokuş

Yönetim Kurulu Başkanı

Kurumsal